close
December 28 ,  2015

連續假期檢體不停收公告

連續假期檢體不停收,詳細資訊如下:

----------------------------------------------------------------------------------------

1. 慧智臨床基因醫學實驗室及慧智醫事檢驗所凡遇連續假期(元旦、農曆春節、二二八紀念日、兒童節/民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日)或颱風天,檢體均依照正常上班時間收件。
 
 
2. 2016 年連續假期